3 kişiden 1i Özelleştirilmiş Reklam İstiyor - Su Dijital - Web Tasarım ve Dijital Pazarlama

Blog

3 kişiden 1i Özelleştirilmiş Reklam İstiyor

3 kişiden 1i Özelleştirilmiş Reklam İstiyor

3 kişiden 1i Özelleştirilmiş Reklam İstiyor

Veri odaklı bir dijital pazarlama ajansı olan Precis Digital, Birleşik Krallık'ta dijital reklamcılıkta mahremiyete ve daha geniş toplumsal sorunlara yönelik tüketici tutumlarını inceleyen YouGov analiz enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen en son araştırmasını yayınladı.

Araştırma ilginç bir bulguya ışık tutuyor: Tüketicilerin yaklaşık üçte biri kişiselleştirilmiş reklamlar almakla ilgilendiğini belirtirken, yalnızca %6'sı bu tür son derece özel reklamlar almak için ek verileri paylaşmaya istekli. Bu eşitsizlik, tüketici beklentileri ile markaların verilerini pazarlama amaçları için nasıl kullandıkları arasındaki uyum hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.

Kişiselleştirilmiş reklamları tercih etmesine rağmen, tüketicilerin önemli bir %52'si markalardan onayını geri çekti ve çoğunluk kararlarını rahatsızlık vermelerine (%56) veya markaların müdahaleciliği (%53) olarak açıkladı. Bu, pazarlamacıların daha olumlu bir çevrimiçi reklamcılık deneyimi ve sorumlu veri kullanımı için tüketici talebini karşılamaya yönelik acil ihtiyacı vurgulamaktadır.

Şaşırtıcı bir şekilde, dijital reklamcılığın daha iyi hedefleme ve kişiselleştirme sağladığına dair yaygın inanca rağmen, yanıt verenlerin yalnızca %33'ü çevrimiçi reklamların çevrimdışı reklamlardan daha alakalı olduğu konusunda hemfikir. Ayrıca, yanıt verenlerin %41'i, 2018'de GDPR'nin kullanıma sunulmasından bu yana çevrimiçi deneyimlerinde herhangi bir gelişme olmadığına inanıyor. Bu bulgular, tüketici tercihlerinin karmaşıklığına ışık tutuyor ve markaların veriye dayalı tercihler arasındaki boşluğu kapatması için acil gerekliliği vurguluyor. Şeffaflık, güven oluşturma ve müşteri deneyimine güçlü bir şekilde odaklanma kritik unsurlar olarak ortaya çıkıyor.

Precis'te yönetim direktörü olan Rhys Cater, araştırma hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Araştırmamızdan elde edilen bulgular, dijital pazarlama ortamında tüketiciler ve markalar arasında gelişen dinamiklere ışık tutuyor. Kişiselleştirilmiş reklamlara duyulan istek ile isteksizlik arasındaki keskin karşıtlık ek verileri paylaşmak kritik bir kopukluğu ortaya çıkarıyor. Günümüzün pazarlama ortamında güven oluşturmanın, gizliliğe saygı duymanın ve anlamlı deneyimler sunmanın çok önemli olduğu açık."

Paylaş